logo-bip   

Rekrutacja do udziału w projekcie „Usługi społeczne w mieście Jaśle” w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych usługami asystenckimi

Projekt „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian
Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

zaprasza do udziału w projekcie

„Usługi społeczne w Mieście Jaśle”

w zakresie wsparcia usługą asystencką

Odbiorcy wsparcia: 20 osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do ww., w wieku 18+, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Zakres wsparcia: asystowanie/towarzyszenie osobie z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego, tj. m.in :

–    w wyjściu w wybrane nią miejsca,

–    w załatwianiu spraw urzędowych, w tym związanych z poszukiwaniem pracy,

–    w korzystaniu z dóbr kultury i sportu (np. muzeum, kino, basen, siłownia),

–    podczas praktyk religijnych,

–    w spędzaniu czasu wolnego (np. spacer, gry towarzyskie),

–    w wizytach lekarskich (pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacji).

Usługa asystencka będzie świadczona 7 dni w tygodniu. Wymiar godzinowy oraz pory świadczenia wsparcia będą dostosowane do potrzeb uczestnika/uczestniczki projektu. Usługa może być świadczona do 40 km od miasta Jasła na terenie woj. podkarpackiego.

Dodatkowe wsparcie: w trakcie świadczenia usług asystenckich uczestnicy/uczestniczki projektu będą mieli także możliwość skorzystania z usługi transportu indywidualnego „door – to – door”.

Uczestnikami projektu w zakresie wsparcia usługą asystencką nie mogą być osoby, które korzystały lub korzystają z usług asystencji dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” lub w ramach innych programów/projektów realizowanych przez Beneficjenta (Miasto Jasło/MOPS w Jaśle).

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25

lub telefonicznego tel. 13 44 37015 lub 13 446 4328

od poniedziałku do piątku w godzinach:

pn. od 7:30 do 17:00

wt. – czw. od 7:30 do 15:30

pt. od 7:30 do 14:00

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl w  Zakładce Projekty.

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc ograniczona

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress