logo-bip   

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie z dnia 14.03.2024r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. w formie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Ogłoszenie z dnia 14.03.2024 r. o otwartym konkursie ofert

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress