logo-bip   

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej SPS.432.1.1.2024

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania.

Ogloszenie w sprawie komisji konkursowej

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress