logo-bip   

Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Przypominamy, że trwa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 2023

To międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu oraz koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć jest prowadzona między 25 Listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, dla podkreślenia faktu, że eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet to kwestia praw człowieka, oraz że utrzymywanie takiej przemocy jest pogwałceniem praw człowieka. Działania Kampanii 16 Dni koncentrują się na kwestiach praw człowieka i wykorzystują je aby gwarantować, że sprawcy przemocy, zarówno na szczeblu państwowym, jak i nie-państwowym, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za akty przemocy wobec kobiet.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej – linki poniżej

O Kampanii | (kampania16dni.pl)

Kluczowe daty | (kampania16dni.pl)

16 dni przeciwko przemocy » Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress