logo-bip   

Ankiety

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą o udział w badaniach ankietowych w celu zidentyfikowania problemów i potrzeb osób niesamodzielnych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych na terenie miasta Jasła.

Ankiety są dostępne na stronie internetowej MOPS w Jaśle oraz w wersji papierowej w kancelarii MOPS w Jaśle przy ul. Szkolnej 25, I piętro pokój nr 217 i w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle.

Termin przeprowadzenia badań ankietowych:  od 17 lipca do 28 lipca 2023 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle:

Pani Joanna Zięba, Pani Paulina Pietraszek tel. 13 4436817, 13 4485767

Pani Anna Klocek, Pani Ewa Każmierczyk tel. 13 4436801

  1. Ankieta dla osób w wieku 60+ niesamodzielnych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zainteresowanych pobytem w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle lub korzystających ze wsparcia w w/w ośrodku.
  2. Ankieta dla osób niesamodzielnych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Dziękujemy za udział w badaniu

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress