logo-bip   

Staże zawodowe

W czerwcu.2023r. szesnastu uczestników Klubu Integracji Społecznej w Jaśle rozpoczęło udział w ostatniej formie wsparcia tj.  6 miesięcznych stażach zawodowych. Staże są kontynuacją ścieżki reintegracji zawodowej dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo wypracowanej na początku projektu podczas pracy z doradcami zawodowymi / Indywidualny Plan Działania/ oraz na kursach zawodowych. Staże zawodowe odbywają się w instytucjach i u pracodawców z terenu miasta Jasła. Realizacja staży obejmuje te same grupy zawodów, w ramach których uczestnicy ukończyli wcześniej kursy zawodowe tj. pracownik gospodarczy oraz pracownik biurowy, które pozwolą UP zdobyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy. Podczas stażu ww. osoby otrzymują stypendia stażowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress