logo-bip   

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 14 do 16 czerwca 2023r. w godzinach od 9:00 do 13:00  w Jaśle przy ul. Wincentego Pola 41 PCK wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 1296) tj. kwoty 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerem telefonu: 13 4437007 lub u swoich pracowników socjalnych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress