logo-bip   

Kurs zawodowy pn. Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera

W okresie od 04.05.2023r. do 31.05.2023r. 7 uczestników/uczestniczek Klubu Integracji Społecznej w Jaśle odbywa kurs zawodowy pn. „Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera” w wymiarze 120 godzin. Ww. kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych. 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress