logo-bip   

Spotkanie podsumowujące pierwszą edycję projektu „Aktywni już dziś”

W dniu 17.01.2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszą edycję projektu Aktywni już dziś. Podczas spotkania uczestnicy opowiedzieli o swoich doświadczeniach, zmianach jakich dokonali przez rok uczestnictwa w projekcie, przedstawili koordynatorowi projektu i koordynatorowi KIS swoje plany zawodowe na najbliższe miesiące. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu projektu, opinie po zakończonym stażu i zaświadczenia ukończenia KIS. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress