logo-bip   

Sierpień 2022

W sierpniu w KIS Jasło dla uczestników KIS poza zajęciami, które odbywają się co miesiąc tj: poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe, wykład profilaktyki uzależnień odbyły się warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji. Obywatele Ukrainy przebywający na terenie miasta Jasła uczestniczyli w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego i grupach samopomocowych, natomiast dzieci w zajęciach animacyjnych. Grupa samopomocowa przynosi bardzo dobre efekty, ponieważ podczas spotkań Panie wymieniają się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i wiedzą zdobytą podczas pobytu na ternie naszego kraju. W tym czasie dzieci podczas zajęć animacyjnych dzieci uczyły się języka polskiego, grały w gry, rysowały.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress