logo-bip   

Wydawanie żywności

 

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniu 8 lipca 2022r. w godzinach od 14.00 do 15.00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność dla osób i rodzin które nie odebrały żywności w miesiącu czerwcu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 1296) tj. kwoty 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 36 816 lub u swoich pracowników socjalnych.

Dodatkowy termin.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress