logo-bip   

Czerwiec 2022

W czerwcu w KIS Jasło zajęcia odbywały się według ustalonego przez Koordynatora grafiku i były to: poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe, wykład z profilaktyki uzależnień, warsztaty poszukiwania pracy. Ponadto w czerwcu rozpoczęto rekrutację do KIS dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Obywatele Ukrainy będą mogli w ramach KIS skorzystać z poradnictwa zawodowego, wsparcia osoby do tłumaczenia, grup samopomocowych dla osób dorosłych oraz zajęć animacyjnych dla dzieci osób uczestniczących w grupie samopomocowej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress