logo-bip   

Kurs „Pomoc kuchenna”

Dnia 30.05.2022r. rozpoczął się drugi z kursów zawodowych zaplanowanych w projekcie „Aktywni już dziś”, tj. kurs „Pomoc kuchenna” , który potrwa do 27.06.2022r. Ww. kurs zaplanowano w wymiarze 120 godzin dla 6 uczestników projektu. Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem. Za uczestnictwo w kursie osoby otrzymają stypendium szkoleniowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress