logo-bip   

UWAGA!!! OD 1 LIPCA 2021 ZMIANY W USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Od 1 lipca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i nowy wzór deklaracji o dochodach. Zmianie ulegną kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego. Nowelizacja dotyczy:

  • osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego,
  • deklarowanego dochodu według ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  • kryterium dochodowego liczonego wg wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
  • potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną  do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzających dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Druki będą dostępne w Sali Obsługi Klienta  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle  oraz na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl.   Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 oraz w piątki od 7.30 do 14.00,  pod nr tel. (13) 443 68 05, (13) 443 70 03.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress