logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła
o przekazywanie wszelkich informacji o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu,
w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

Informacje należy przekazywać na wskazane poniżej numery telefonów:

 • 13 44 64 328 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka
  : w poniedziałki w godz. 730-1700, od wtorku do czwartku w godz. 730-1530, w piątki w godz. 730-1400.
 • 997 – Policja
 • (13) 44 675 34 – Straż Miejska
 • (13) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło
 • (13) 44 802 40 – Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jaśle

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że osoby bezdomne
i zagrożone wychłodzeniem mogą uzyskać pomoc w następujących formach:

 • pomoc finansową (w tym na zakup opału), rzeczową i usługową zgodnie z ustawą
  z dnia 12 marca 2004.r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zmianami);
 • schronienia osobom bezdomnym w ogrzewalni i schronisku dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zmianami);
 • pomoc w formie gorących posiłków wydawanych w kuchni dla ubogich Caritas w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004.r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XXVII/207/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004r. w sprawie wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło
  z zakresu pomocy społecznej, Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe;

Jednocześnie tut. Ośrodek informuje o bezpłatnej infolinii pod numerem 987 działającej przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie – gdzie można uzyskać informacje o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem .

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress