logo-bip   

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że osoby, które poniosły straty w wyniku przejścia frontu burzowego w ostatnich dniach mogą składać wnioski osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Szkolnej 25 w godzinach jego pracy, drogą elektroniczną przez ePUAP, Empatię, Profil Zaufany, adres email:  mopsjaslo@mopsjaslo.pl oraz  ustnie do protokołu pod numerami telefonu 573 112 294, 573 112 296 codziennie w godzinach od 7.30 do 19.00. Pomoc udzielana będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress