logo-bip   

Żywność w ramach programu FEAD 2019/2020

W związku z informacją uzyskaną z PKPS o przygotowaniu stosownych dokumentów/skierowań/ w celu zakwalifikowania  do pomocy w formie żywości w ramach programu FEAD 2019/2020 proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle lub w razie ich nieobecności do pok.112 w godzinach pracy Ośrodka /od 7.30 do 15.30/od poniedziałku do piątku.

Kryterium dochodowe bez zmian tj. dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress