logo-bip   

Podsumowanie odbywających się w miesiącu kwietniu 2019r. form wsparcia w projekcie “Kreatywni i Samodzielni”

1. Od 01.04.2019r. w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zajęcia z arteterapii pn. „Arteterapia sposobem na stres”, w których bierze udział dziewięć uczestników/uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo. Artterapia potrwa do lipca 2019r. Zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu po 4 godziny zegarowe.
Zajęcia z arteterapii są zajęciami praktycznymi. Ich celem jest pomoc osobom poprzez kontakt ze sztuką w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności kierowania własnym zachowaniem, redukcja stresu, podnoszenie samooceny oraz samoświadomości.

 

2. Dnia 03.04.2019r. rozpoczęły się spotkania grupy uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo w ramach tzw.. „ABC emocji” grupowych zajęć psychoedukacyjnych rozwijania inteligencji emocjonalnej”. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po 2 godziny każde. Prowadzi je psycholog. Realizację zajęć planuje się do lipca 2019r.
Celem zajęć jest m.in. rozwijanie komunikacji społecznej, asertywności, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, nauka obierania celów oraz sposobów ich realizacji, nauka rozumienia swoich i cudzych uczuć, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, nauka podejmowania decyzji.

3. Obu grupom uczestników/uczestniczek projektu tj. grupie niepełnosprawnych biernych zawodowo (7 osobom) oraz grupie długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy (8 osobom) od 04.04.2019r. zaoferowano spotkania grup samopomocowych. Zajęcia prowadzi psycholog, również potrwają one do lipca 2019r.
Działania grup są skierowane na wspólne pokonywanie problemów, które dotyczą bezpośrednio uczestników albo ich bliskich. Celem pracy grup jest zmiana osobistych warunków życia uczestników, przede wszystkim zmniejszenie poczucia osamotnienia obniżenie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz nabycie umiejętności współżycia z innymi osobami w społeczeństwie

4. W dniach od 03.04.2019r. do 17.04.2019r. dziewięcioro uczestników/uczestniczek projektu niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w kursie komputerowym. Ww. osoby nabyły w wyniku uczestnictwa w ww. formie wsparcia kompetencje w zakresie obsługi komputera oraz programów MS Word oraz MS Excel. Kurs odbywał się w siedzibie KIS w salach komputerowych przez 10 dni w wymiarze 5 h dziennie i zakończył się egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy skorzystali podczas zajęć z cateringu. Otrzymali również materiały szkoleniowe, certyfikaty nabycia kompetencji i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Osoby uczestniczą również w spotkaniach kawiarenki klubowej organizowanej oraz prowadzonej przez Koordynatora Klubu Integracji Społecznej. Dnia 25.04.2019r. Koordynator KIS zorganizował w ramach ww. kawiarenki spotkanie z dietetykiem.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress