logo-bip   

Indywidualne doradztwo zawodowe

W dniach od 27 marca 2018r. do 4 kwietnia 2018r. odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania stanowiące ostatni etap fazy diagnostycznej w projekcie dla uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo. Podczas trzygodzinnego spotkania z osobą doradca zawodowy opracował dla niej IPD m.in. w oparciu o opinię psychologa, który przeprowadził wcześniej w projekcie Indywidualną Diagnozę Osobowościową oraz w oparciu o opinię doradcy który przeprowadził wcześniej w projekcie Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress