logo-bip   

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Kolejnym etapem diagnozy dla uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo w projekcie było odbywające się w dniach 19-26 marzec 2018r. indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań doradca zawodowy omówił z uczestnikami i uczestniczkami projektu ich bieżącą sytuację zawodową, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, zainteresowania i oczekiwania związane z zawodem, zebrał informacje na temat ich predyspozycji zdrowotnych. Na podstawie zebranych informacji doradca zawodowy zaplanował wraz z uczestnikami oraz uczestniczkami projektu dalsze kroki postępowania i dokonał ustaleń jakie działania zrealizują oni/one po zakończeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress