logo-bip   

Wyjazdowe warsztaty „Rodzic – Dziecko”

W dniach 26-28 czerwca 2017r. zostały zorganizowane 3 dniowe wyjazdowe warsztaty „Rodzic – Dziecko” w Zakopanem. Działanie to skierowane zostało do 50 osób (rodzice i dzieci) będących uczestnikami projektu. Warsztaty składały się z 3 modułów:

1. Treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców,

2. Treningu umiejętności społecznych dla dzieci,

3. Treningu zastępowania agresji ART z podziałem na 2 grupy rodzice i dzieci składający się z trzech powiązanych ze sobą składowych:

  • trening umiejętności społecznych, uczący co robić aby osiągnąć sukcesy społeczne,
  • trening kontroli złości, uczący czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego,
  • wnioskowanie moralne, uczące rozważań różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiednich i dojrzałych decyzji.

Ponadto w celu wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicami o dziećmi oraz zachęcenia ich do wspólnego, a zarazem efektywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dla uczestników wyjazdu zostały zorganizowane zajęcia integracyjne w formie gier i zabaw, zwiedzanie okolicy oraz wspólny grill. Celem warsztatów było m.in. kształtowanie prawidłowych relacji w rodzinie, ukazanie roli konstruktywnie spędzanego czasu wolnego oraz integracja rodziny.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress