logo-bip   

Pomoc wolontarystyczna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Ogólne informacje dotyczące wolontariatu

W strukturze Ośrodka istnieje sekcja ds. wolontariatu. Sekcją koordynuje koordynator wolontariatu.

Dyżur koordynatora wolontariatu:

poniedziałek 12:30 – 14:30
środa 12:30 – 14:30
piątek od 12:30 – 14:30

Dokładne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 370 06.

Czym jest wolontariat

Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – przyjacielskie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress