logo-bip   

uczestnik Dziennego Domu Pomocy, w trakcie poczęstunku prezentuje upominki otrzymane z okazji Dnia Mężczyzny

uczestnik Dziennego Domu Pomocy, w trakcie poczęstunku prezentuje upominki otrzymane z okazji Dnia Mężczyzny

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress