logo-bip   

Pomoc wolontarystyczna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Ogólne informacje dotyczące wolontariatu

W strukturze Ośrodka istnieje sekcja ds. wolontariatu. Sekcją koordynuje koordynator wolontariatu. Dyżury koordynatora wolontariatu: poniedziałek od 8.00 do 12.00, środy od 10.00 do 13.00, piątki od 11.00 do 14.00.

Dokładne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 446 43 28.

Czym jest wolontariat

Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – przyjacielskie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress