logo-bip   

Regulamin rekrutacji

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutację do drugiej edycji projektu zaplanowano na grudzień-styczeń 2023r.

Nabór formularzy rekrutacyjnych przedłużono do 30.01.2023r.

Formularze rekrutacyjne można składać u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle lub Koordynatora KIS

Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 314 tel. 13 4437017 pon. od 8:00 do 17.00; wt.-czw. od 8:00 do 15:30; pt. od 8:00 do 14:00

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywni już dziś” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 oraz Zarządzenie do pobrania

Zarządzenie KO.021.6.2022

Załącznik do zarządzenia KO.021.6.2022

Zarządzenie nr KO.021.8.2022

Załącznik do zarządzenia KO.021.8.2022

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress