logo-bip   

Telefony

Dyrektor Urszula Kućmapok. 21813 44 37 010
Zastępca dyrektora Monika Tarabapok. 20713 44 37 010
Sekretariatpok. 20813 44 37 010
tel./fax 13 44 64 328
mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Kierownik Dziennego Domu dla Osób Starszych Iwona Wojnarowicz13 44 85 767
Główny księgowy Aleksandra Piękośpok. 21713 44 37 011
Inspektor Ochrony Danych
Marta Kulas
pok. 20913 44 37 012
iod@mopsjaslo.pl
Zamówienia publicznepok. 209
pok. 106
13 44 37 012
13 44 37 017
Kierownik sekcji organizacyjnej Justyna Tulejapok. 20913 44 37 012
Kierownik sekcji ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych
Marzena Kowalska-Binkowicz
pok. 20513 44 37 008

Pracownicy socjalni

Informacja/Punkt obsługipok. 11213 443 68 05
Gabriela Maciejowska
Ewa Stygar
Joanna Sowa
pok. 10813 44 36 818
Sabina Zając-Łajdanowiczpok. 10913 44 37 000
Izabella Jakiemczak - Dubiel
Jolanta Kosiek
Klaudia Wawszczak
pok. 11013 44 37 004
Ewa Kaźmierczyk
Anna Klocek
Monika Michalska
pok. 11313 44 36 802
Małgorzata Bara
Natalia Wojnarowicz
pok. 114 13 44 37 005
Jolanta Buczyńska-Pacana
Monika Solecka
pok. 11513 44 36 803

Pomoc społeczna/ świadczenia

Sekcja ds. Świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, pok. 201- 20613 44 62 364
13 44 62 387
13 44 37 009
13 44 37 008
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki osłonowe
Refundacja VAT
pok. 112 (wnioski)

pok. 117
13 44 36 805

13 44 37 003
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne)pok. 11813 44 37 007
Karta Dużej Rodziny
Jasielska Karta Seniora
pok. 11813 44 37 007
Sekcja ds. wolontariatupok. 10313 44 37 006
Asystenci rodzinypok. 10913 44 37 000
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych13 44 36 817
Klub Integracji Społecznej Koordynator Katarzyna Fortunapok. 10313 44 37 006
Fundusze zewnętrznepok. 21013 44 37 015
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress