logo-bip   

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

logotyp

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II, tj. opieki na odległość.

W ramach Programu zrekrutowanym seniorom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w trzy funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.

Opaska wyposażona jest w inne dodatkowe funkcje takie jak: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z usługą operatora pomocy (świadczenie usługi, w trybie 24 godziny przez 7 dni  w tygodniu) w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia/zdrowia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję  o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Program adresowany jest do osób  w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Jasła, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie do końca 2024 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z kartą pacjenta i oświadczeniem w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

 

Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 210,  tel. 13 443 70 15

Dokumenty rekrutacyjne

Karta pacjenta

Oświadczenie – przetwarzanie danych

Dofinansowano ze środków z budżetu państwa

Dofinansowanie 19 200 zł

Całkowita wartość

28 800 zł

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress