logo-bip   

Ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet, które posłużą zidentyfikowaniu problemów i potrzeb mieszkańców miasta Jasła. Wyniki badania zostaną wykozystane do opracowania Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Miasta Jasła. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i w pełni anonimowe, a dane uzyskane na jej podstawie posłużą wyłącznie do celów badawczych w celu opracowania ww. dokumentu.

Ankieta dla osób starszych 60+

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością

Ankieta dla osób z zaburzeninmi psychicznymi

Ankieta dla rodzin z dziećmi

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress