logo-bip   

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ŚPS.432.10.2024

Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 roku Nr ŚPS.432.10.2024 o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (w ramach Programu „Opieka 75+”)

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress