logo-bip   

„Usługi społeczne w Mieście Jaśle” wsparcie osób niepełnosprawnych usługami asystenckimi

logotyp

W maju 2024r. rozpoczęto realizację w ramach projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” wsparcie osób niepełnosprawnych usługami asystenckimi.

Odbiorcami usług są osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu lub orzeczeniem równoważnym do ww., w wieku 18+.

Usługa asystencka jest świadczona 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu, zakres usługi ma charakter zindywidualizowany i polega                        w szczególności na towarzyszeniu/asystowaniu UP w:

  • wykonywaniu przez niego czynności dnia codziennego
  • wyjściu z UP w wybrane przez niego miejsca
  • załatwieniu przez UP spraw urzędowych
  • korzystaniu przez UP z instytucji kultury i sportu (np. muzeum, kino, basen, siłownia)
  • podczas praktyk religijnych
  • spędzaniu czasu wolnego (spacery, gry towarzyskie)
  • wizytach lekarskich

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu objęci usługą asystencką w celu zagwarantowania kompleksowości  usługi mają możliwość korzystania z usługi indywidualnego transportu door-to-door.

Usługa jest realizowana 7 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 11:00 a 19:00 w szczególności w celu dotarcia m.in. do instytucji kultury i sportu (kino, basen, muzeum), urzędów, ośrodków zdrowia na wizyty lekarskie, miejsc kultu religijnego do 40 km w jedną stronę na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress