logo-bip   

Grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że jest możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczej oraz w warsztatach wzmacniających kompetencje opiekuńczo – wychowawcze dla rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Zainteresowane rodziny proszone są o kontakt w godzinach pracy Ośrodka. Grupa wsparcia oraz warsztaty zostaną zorganizowane po zgłoszeniu co najmniej dziesięciu chętnych rodzin.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress