logo-bip   

Ogłoszenia o wynikach konkursu

Ogłoszenia o wynikach konkursu ofert na realizację w 2024 r. w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu:

  1. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  2. specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie końcowe

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress