logo-bip   

Projekt „Usługi społeczne w mieście Jaśle”

Projekt ”Usługi społeczne w mieście Jaśle” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Projekt zakłada m.in. funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w latach 2023-2025. Planuje się, że w ramach projektu zostanie objętych 31 osób wsparciem w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress