logo-bip   

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 4 września 2023r. Nr ŚPS.432.18.2023

Ogłoszenie z dnia 4 września 2023r. Nr ŚPS.432.18.2023 o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress