logo-bip   

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 3 lipca 2023r. Nr ŚPS.432.13.2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 3 lipca 2023r. Nr ŚPS.432.13.2023 na realizację w 2023 r. w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress