logo-bip   

Kurs zawodowy pn. Pracownik gospodarczy

W okresie od 04.05.2023r. do 31.05.2023r. 9 uczestników/uczestniczek Klubu Integracji Społecznej w Jaśle odbywa kurs zawodowy pn. „Pracownik gospodarczy” w wymiarze 120 godzin. Ww. kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress