logo-bip   

Uroczystości pogrzebowe zmarłego Papieża Benedykta XVI.

Seniorzy Dziennego Domu, zgromadzeni wspólnie przed telebimem, towarzyszyli dzisiaj innym wiernym w uroczystościach pogrzebowych zmarłego Papieża Benedykta XVI. Podczas wspólnej dyskusji uczestnicy zapoznali się z biografią Papieża oraz wspominali Jego pontyfikat.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress