logo-bip   

Sprostowanie klauzuli informacyjnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w klauzuli informacyjnej dotyczącej dodatku osłonowego omyłkowo. został wpisany okres przechowywania danych osobowych 5 lat. Dane osobowe osób korzystających z dodatku osłonowego będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress