logo-bip   

Staże zawodowe

Od 01.07.2022r. 11 uczestników Klubu Integracji Społecznej w Jaśle odbywa sześciomiesięczne staże zawodowe. Kolejne dwie osoby rozpoczęły staż zawodowy 10.08.2022r., natomiast jedna osoba – 16.08.2022r. Staże są kontynuacją ścieżki reintegracji zawodowej wypracowanej na początku projektu podczas pracy z doradcą zawodowym / Indywidualny Plan Działania/ oraz na kursach zawodowych. Staże zawodowe odbywają się w instytucjach i u pracodawców z terenu miasta Jasła. Realizacja staży obejmuje te same grupy zawodów, w ramach których uczestnicy ukończyli wcześniej kursy zawodowe tj. pomoc kuchenna, opiekunka dzieci i osób starszych robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Podczas stażu ww. osoby otrzymują stypendia stażowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress