logo-bip   

Grupa wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin  dla Miasta Jasła na lata 2021-2023, cel strategiczny: Rozwijanie systemu wsparcia rodziny, działanie 4.3: Organizacja grup wsparcia/grup samopomocowych

istnieje możliwości udziału w grupie wsparcia skierowanej do rodziców, której celem jest podnoszenie  kompetencji  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej.

Zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu po 2 godziny w budynku MOPS przy  ul. Szkolnej 25.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu : 013  44 37 000 oraz w pokoju 206 i 109.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress