logo-bip   

Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Od czerwca 2022r. w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zapewniamy jasielskim seniorom, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,  powyżej 65 roku życia wsparcie w postaci bezpłatnego dostępu do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych m.in. w:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • detektor upadku,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z usługą operatora pomocy (świadczenie usługi, w trybie 24 godziny przez 7 dni  w tygodniu) w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia/zdrowia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję  o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Ww. forma wsparcia cieszy się zainteresowaniem ze strony seniorów, od początku realizacji Programu z ww. formy wsparcia skorzystało blisko 60 osób.

„…Dzięki możliwości korzystania z opaski mam poczucie bezpieczeństwa, a świadomość że w razie koniecznej potrzeby mogą mnie zlokalizować jest nieoceniona…” – Pani Alicja – uczestniczka Dziennego Domu

„…Jestem posiadaczką opaski medycznej i miałam możliwość użyć jej już trzykrotnie. Za każdym razem została mi udzielona fachowa pomoc medyczna. Dzięki tej opasce czuję się bezpieczna, ponieważ mieszkam sama. Zachęcam wszystkich seniorów do korzystania z opasek medycznych, które mogą uratować życie….” –  Pani Irena – uczestniczka Dziennego Domu

Program adresowany jest do osób  w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Jasła, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, Jasło, ul. Szkolna 25

Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie do końca 2022 roku.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress