logo-bip   

Dodatek węglowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem  Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego),

– tradycyjnie (papierowo) –w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 (Pokój 217, II piętro), w godzinach pracy Ośrodka.  Zachęcamy do wrzucania wypełnionych wniosków do urny znajdującej się na II piętrze przy pokoju 217.

Do wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek węglowy wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku węglowego otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku węglowego będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress