logo-bip   

Kurs zawodowy pn. „Pomoc kuchenna”

W okresie od 30.05.2022r. do 27.06.2022r. 6 uczestniczek Klubu Integracji Społecznej w Jaśle odbyło kurs zawodowy pn. „Pomoc kuchenna” w wymiarze 120 godzin. Ww. kurs zakończył się zewnętrznym egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress