logo-bip   

Kurs zawodowy

W okresie od 23.05.2022r. do 29.06.2022r. 6 uczestników/uczestniczek Klubu Integracji Społecznej w Jaśle odbyło kurs zawodowy pn. ” Robotnik gospodarczy z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV” w wymiarze 120 godzin. Ww. kurs zakończył się zewnętrznym egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji zawodowych. 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress