logo-bip   

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle.

Docelowo wsparciem Dziennego Domu może zostać objętych 29 osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dzienny Dom Pomocy świadczy usługi społeczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalniej m.in. poprzez:

  • zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • zapewnienie posiłku,
  • zapewnienie dla osób mających trudności z poruszaniem się transportu z miejsca zamieszkania do i z DDP,
  • zapewnienie wsparcia psychologicznego,
  • zapewnienie wsparcia zwiększającego sprawność fizyczną,
  • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
  • zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych
  • możliwość skorzystania z pralni i kąpieli,
  • możliwości odpoczynku.

Ponadto informujemy, że na rzecz osób niesamodzielnych Ośrodek może zapewnić także pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Osoby wymagające/zainteresowane ww. wsparciem prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS w Jaśle.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress