logo-bip   

Indywidualne doradztwo zawodowe

W dniu 17.06.2022r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się dla uczestniczek projektu indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. Efektem trzygodzinnego spotkania uczestnika projektu z doradcą zawodowym było opracowanie Indywidualnego Planu Działania, który stanowił podstawę do zakwalifikowania uczestniczek projektu na kurs zawodowy dobrany do ich preferencji i możliwości zawodowych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress