logo-bip   

KURSY ZAWODOWE

Dnia 23.05.2022r. rozpoczął się pierwszy z kursów zawodowych przewidzianych w projekcie, tj. kurs „Robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV”  w wymiarze 120 godzin dla 6 osób. Ww. kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem. Za uczestnictwo w kursie osoby otrzymają stypendium szkoleniowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress