logo-bip   

Kwiecień

W miesiącu kwietniu w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle zajęcia odbywały się zgodnie z grafikiem tj. poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe, grupa samopomocowa, wykład z zakresu profilaktyki uzależnień. Dodatkowo w kwietniu odbyło się szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Szkolenie zorganizowane zostało przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej II.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress