logo-bip   

„Korpus Wsparcia Seniorów” – opieka na odległość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w zakresie Modułu II, tj. opieki na odległość.

W ramach Programu zrekrutowanym seniorom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w trzy funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.

Opaska może być wyposażone w inne dodatkowe funkcje takie jak: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona będzie z usługą operatora pomocy (świadczenie usługi, w trybie 24 godziny przez 7 dni  w tygodniu) w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia/zdrowia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję  o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Program adresowany jest do osób  w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Jasła, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311, 

Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie do końca 2022 roku.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress