logo-bip   

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

W dniach 28 oraz 29 kwiecień 2022r. odbyło się dodatkowe doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego planu działania dla 2 nowych uczestników projektu. Efektem doradztwa jest wypracowany z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania. IPD był podstawą do zakwalifikowania osób na kursy zawodowe w projekcie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress